Digitaal collecteren

Door de maatregelen rond COVID-19 (coronavirus) zijn de gemeenteleden mogelijk niet in de gelegenheid om hun gaven te geven voor de diverse collectes.

Stichting Kerkelijk Geldbeheer heeft via deze website tijdelijk gratis digitaal collecteren tot 19 mei 2020 mogelijk gemaakt.

Voor de gemeenten die al gebruik maken van deze tijdelijke voorziening geldt, dat deze voorziening operationeel blijft tot 1 oktober 2020. In augustus ontvangen deze gemeenten nadere informatie over de verschillende mogelijkheden.

Wanneer u als PKN-gemeente wilt beginnen met digitaal collecteren, kunt u vanaf 19 mei gebruik maken van de mogelijkheden in SKG Collect met de daarbij geldende voorwaarden. Meer informatie is te lezen op https://www.skggouda.nl/skg-collect

Aanmelden kan via de website https://www.skgcollect.nl/registreer/formulier.html

                                                                                              

Share |