Voorwaarden voor het aanmelden van een (digitale) collecte

1. Aanmelden

Een collecte kan alleen aangemeld worden door een kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

2. Acceptatie collecte op de website www.samengoeddoen.nl

Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) beoordeelt de ontvangen aanvraag en heeft het recht om de aanvraag af te wijzen.

3. Looptijd collecte

De collecte wordt na acceptatie op de website geplaatst gedurende de periode dat vanwege het coronavirus de kerkdiensten in Nederland beperkt mogen worden gehouden.
De opdrachtgever kan eerder aan Stichting Kerkelijk Geldbeheer kenbaar maken dat de plaatsing van de collecte op de website kan worden beëindigd.

4. Donateur

De gestorte donatie(s)/giften van gemeenteleden kunnen niet worden teruggevorderd.

5. Kosten

Aan deze tijdelijke dienst zijn geen kosten verbonden. De kosten per iDEAL-transactie worden NIET doorbelast.

6. Aanvrager collecte

De donaties/giften worden verzameld (via Stichting Derden Gelden) en binnen 5 werkdagen geboekt op de aangegeven
rekening-courant van de betreffende kerkelijke gemeente. De kerkelijke gemeente ontvangt periodiek een overzicht.

Klik op onderstaande link om u aan te melden. Vervolgens kunt u in het menu klikken op "Bestanden uploaden" om een kopie rekeningafschrift en eventuele afbeelding namens uw kerkelijke gemeente.

 

Share |