Voorwaarden voor het aanmelden van een goed doel

1. Aanmelden

Een goed doel kan alleen aangemeld worden door een rechtspersoon die valt binnen de doelstelling van de
Stichting Kerkelijk Geldbeheer en/of het Protestants Diaconaal Krediet in Nederland.

2. Acceptatie goede doel op de website www.samengoeddoen.nl

Stichting Kerkelijk Geldbeheer beoordeelt de ontvangen aanvraag en heeft het recht om de aanvraag af te wijzen.

3. Creditering

Stichting Kerkelijk Geldbeheer zal bij afwijzing van een goed doel de betaalde bijdrage per goed doel terugboeken.

4. Looptijd goede doel

Het goede doel wordt na acceptatie op de website geplaatst voor maximaal 1 jaar. Eén maand na het bereiken van
het streefbedrag wordt het goede doel verplaatst naar een webpagina met afgeronde goede doelen.
De opdrachtgever kan eerder aan Stichting Kerkelijk Geldbeheer kenbaar maken dat de plaatsing van het goede
doel op de website kan worden beëindigd.

5. Donateur

De gestorte donatie(s) kunnen niet worden teruggevorderd.

6. Kosten aanvraag

De eenmalige kosten per goed doel zijn € 50,00. De kosten per iDEAL-transactie worden doorbelast, zodra het
streefbedrag is bereikt of u aan SKG de opdracht heeft gegeven om het doel niet meer te tonen. De kosten per
iDEAL-transactie zijn  € 0,56.

7. Aanvrager goede doel

De donaties worden verzameld (via Stichting Derden Gelden) en binnen 5 werkdagen geboekt op de aangegeven
rekening-courant van het betreffende goede doel.

Klik op onderstaande link om u aan te melden.

Aanmelden goede doel 

SKG en PDKN willen goede doelen in de gelegenheid stellen om een project aan te melden.
€ 50,00
Share |